مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - آیا بیت کوین و سایر ارزها از نظر بانک مرکزی ایران به رسمیت شناخته شده اند؟


آیا بیت کوین و سایر ارزها از نظر بانک مرکزی ایران به رسمیت شناخته شده اند؟

آیا بیت کوین و سایر ارزها از نظر بانک مرکزی ایران به رسمیت شناخته شده اند؟

کسانی که قصد خرید بیت کوین و ارزههای دیجیتال را دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که بانک مرکزی تا کنون بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه و اینترنتی را به عنوان ارز رسمی معرفی نکرده است و خرید و فروش این ارزها را انجام نمی دهد. به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا بیت کوین و سایر ارزها از نظر بانک مرکزی ایران به رسمیت شناخته شده اند؟

کسانی که قصد خرید بیت کوین و ارزههای دیجیتال را دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که بانک مرکزی تا کنون بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه و اینترنتی را به عنوان ارز رسمی معرفی نکرده است و خرید و فروش این ارزها را انجام نمی دهد. به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا بیت کوین و سایر ارزها از نظر بانک مرکزی ایران به رسمیت شناخته شده اند؟