مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس های مدل - آیا ماهایا پطروسیان همسر سابق رضا شفیعی جم بوده است؟ + عکس


آیا ماهایا پطروسیان همسر سابق رضا شفیعی جم بوده است؟ + عکس

آیا ماهایا پطروسیان همسر سابق رضا شفیعی جم بوده است؟ + عکس

شایعه ای مبنی بر اینکه ماهایا پطروسیان همسر سابق رضا شفیعی جم است در فضای اینترنت پخش شده است. رضا شفیعی جم چندین سال پیش همسرش را طلاق داد و برای پرداخت هزینه مهریه مجبور شد خانه اش را بفروشد. خبر مهریه دادن رضا شفیعی جم به ماهایا پطروسیان خبر طلاق و پرداخت مهریه سنگین …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا ماهایا پطروسیان همسر سابق رضا شفیعی جم بوده است؟ + عکس

شایعه ای مبنی بر اینکه ماهایا پطروسیان همسر سابق رضا شفیعی جم است در فضای اینترنت پخش شده است. رضا شفیعی جم چندین سال پیش همسرش را طلاق داد و برای پرداخت هزینه مهریه مجبور شد خانه اش را بفروشد. خبر مهریه دادن رضا شفیعی جم به ماهایا پطروسیان خبر طلاق و پرداخت مهریه سنگین …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آیا ماهایا پطروسیان همسر سابق رضا شفیعی جم بوده است؟ + عکس