مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ زن - احادیت و آیات در مورد زنا و زناکار


احادیت و آیات در مورد زنا و زناکار

احادیت و آیات در مورد زنا و زناکار
کسی که با زن شوهردار زنا کند ، پس در جهنم از عورت هر دو چرک خارج میشود به مقدار پانصدسال راه و اهل جهنم از بوی گند آن دو در اذیت خواهند بود و عذابشان از همه شدیدتر است.  وسائل الشیعه آیات قرآن درباره حرام بودن زنا سوره اسری آیه 32 : و نزدیک […]

احادیت و آیات در مورد زنا و زناکار

کسی که با زن شوهردار زنا کند ، پس در جهنم از عورت هر دو چرک خارج میشود به مقدار پانصدسال راه و اهل جهنم از بوی گند آن دو در اذیت خواهند بود و عذابشان از همه شدیدتر است.  وسائل الشیعه آیات قرآن درباره حرام بودن زنا سوره اسری آیه 32 : و نزدیک […]
احادیت و آیات در مورد زنا و زناکار

آپدیت نود 32 نسخه 8

دانلود فیلم جدید