مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - از آقایان این سوال ها را نپرسید زیرا جواب نمی دهند!


از آقایان این سوال ها را نپرسید زیرا جواب نمی دهند!

از آقایان این سوال ها را نپرسید زیرا جواب نمی دهند!

آقایان به این سوال ها پاسخ نمی دهند شاید یرای شما پیش آمده باشد که از شوهر خود سوالی بپرسید و همسر شما تمایلی به پاسخ دادن نداشته باشد. از دیدن این رفتار زیاد نگران نشوید زیرا این رفتار در آقایان طبیعی است. شاید فکر می کنید سوال شما بسیار ساده است ولی برای طرف …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

از آقایان این سوال ها را نپرسید زیرا جواب نمی دهند!

آقایان به این سوال ها پاسخ نمی دهند شاید یرای شما پیش آمده باشد که از شوهر خود سوالی بپرسید و همسر شما تمایلی به پاسخ دادن نداشته باشد. از دیدن این رفتار زیاد نگران نشوید زیرا این رفتار در آقایان طبیعی است. شاید فکر می کنید سوال شما بسیار ساده است ولی برای طرف …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

از آقایان این سوال ها را نپرسید زیرا جواب نمی دهند!