مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ زن - اطلاعاتی در مورد بخیه زایمان طبیعی در پایین ناحیه تناسلی زنان


اطلاعاتی در مورد بخیه زایمان طبیعی در پایین ناحیه تناسلی زنان

اطلاعاتی در مورد بخیه زایمان طبیعی در پایین ناحیه تناسلی زنان

در آخرین بخش زایمان طبیعی قسمت های پایین رحم یا ناحیه تناسلی را بخیه می زنند که خیلی از خانم ها ساد از آن عبور می کنند. خانم ها باید بدانند که باید از بخیه ها مراقبت کنند تا عفونت نکنند تا زایمانشان موفق باشد. بخیه های زایمان را نمی توان با بخیه های جراحی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اطلاعاتی در مورد بخیه زایمان طبیعی در پایین ناحیه تناسلی زنان

در آخرین بخش زایمان طبیعی قسمت های پایین رحم یا ناحیه تناسلی را بخیه می زنند که خیلی از خانم ها ساد از آن عبور می کنند. خانم ها باید بدانند که باید از بخیه ها مراقبت کنند تا عفونت نکنند تا زایمانشان موفق باشد. بخیه های زایمان را نمی توان با بخیه های جراحی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

اطلاعاتی در مورد بخیه زایمان طبیعی در پایین ناحیه تناسلی زنان