مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - اطلاعات علمی و جالب در مورد مریخ سیاره سرخ


اطلاعات علمی و جالب در مورد مریخ سیاره سرخ

اطلاعات علمی و جالب در مورد مریخ سیاره سرخ
حقایق خواندنی و جالب در مورد مریخ سیاره سرخ مریخ چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است که در مداری طولانی تر از زمین و با سرعتی کمتر از زمین حرکت می‌کند. این سیاره نصف زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکی های روی زمین است. سیاره ی سرخ همانند زمین، یخهای […]

اطلاعات علمی و جالب در مورد مریخ سیاره سرخ

حقایق خواندنی و جالب در مورد مریخ سیاره سرخ مریخ چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است که در مداری طولانی تر از زمین و با سرعتی کمتر از زمین حرکت می‌کند. این سیاره نصف زمین قطر دارد و مساحت سطح آن برابر با مساحت خشکی های روی زمین است. سیاره ی سرخ همانند زمین، یخهای […]
اطلاعات علمی و جالب در مورد مریخ سیاره سرخ

پرس نیوز