مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ مرد - اعتراف عاشقانه یک مرد به قتل عشق زندگی اش


اعتراف عاشقانه یک مرد به قتل عشق زندگی اش

اعتراف عاشقانه یک مرد به قتل عشق زندگی اش
مردی که عاشق همسرش بود و اعتراف می کند که همسرش با چاقوی او به قتل رسیده ولی … خبر حوادث : «من عاشق همسرم بودم و هستم و از قصاص نمی‌ترسم. مرگ برای من یعنی زودتر رسیدن به همسرم و به همین خاطر از مرگ نمی‌ترسم.» این بخشی از دفاعیات مرد میانسالی است که […]

اعتراف عاشقانه یک مرد به قتل عشق زندگی اش

مردی که عاشق همسرش بود و اعتراف می کند که همسرش با چاقوی او به قتل رسیده ولی … خبر حوادث : «من عاشق همسرم بودم و هستم و از قصاص نمی‌ترسم. مرگ برای من یعنی زودتر رسیدن به همسرم و به همین خاطر از مرگ نمی‌ترسم.» این بخشی از دفاعیات مرد میانسالی است که […]
اعتراف عاشقانه یک مرد به قتل عشق زندگی اش

فروش بک لینک