مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - افرادیی که شکم بزرگ دارند به کبد چرب مبتلا می شوند


افرادیی که شکم بزرگ دارند به کبد چرب مبتلا می شوند

افرادیی که شکم بزرگ دارند به کبد چرب مبتلا می شوند
شکم بزرگ باعث کبد چرب می شود؟ چربی های دور شکم در مقایسه با چاقی بدن بیشترین تاثیر را در بروز بیماری «کبد چرب غیرالکلی» و عوارض ناشی از آن دارد، یعنی اینکه حتی اگر چاق نباشید اما شکم بزرگی داشته باشید، باید بیشتر حواستان به سلامتی کبدتان باشد.   نتایج یک پژوهش نشان می […]

افرادیی که شکم بزرگ دارند به کبد چرب مبتلا می شوند

شکم بزرگ باعث کبد چرب می شود؟ چربی های دور شکم در مقایسه با چاقی بدن بیشترین تاثیر را در بروز بیماری «کبد چرب غیرالکلی» و عوارض ناشی از آن دارد، یعنی اینکه حتی اگر چاق نباشید اما شکم بزرگی داشته باشید، باید بیشتر حواستان به سلامتی کبدتان باشد.   نتایج یک پژوهش نشان می […]
افرادیی که شکم بزرگ دارند به کبد چرب مبتلا می شوند

خبرگزاری اصفحان