مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - این رفتارهای اشتباه را با نوزاد انجام ندهید


این رفتارهای اشتباه را با نوزاد انجام ندهید

این رفتارهای اشتباه را با نوزاد انجام ندهید

کودک خود را بطور مرتب در آغوش بگیرید زیرا بغل کردن کودک باعث آرامش او می شود و هرگز کودک را تکان شدید ندهید و با رفتار تند سعی در آرام کردن نوزاد هنگام گریه کردن نداشته باشید زیرا او را می ترسانید. این 8 کار را هرگز با نوزاد خود انجام ندهید زمانی که …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

این رفتارهای اشتباه را با نوزاد انجام ندهید

کودک خود را بطور مرتب در آغوش بگیرید زیرا بغل کردن کودک باعث آرامش او می شود و هرگز کودک را تکان شدید ندهید و با رفتار تند سعی در آرام کردن نوزاد هنگام گریه کردن نداشته باشید زیرا او را می ترسانید. این 8 کار را هرگز با نوزاد خود انجام ندهید زمانی که …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

این رفتارهای اشتباه را با نوزاد انجام ندهید