مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - با خوردن غلات کامل عمر طولانی تری داشته باشید


با خوردن غلات کامل عمر طولانی تری داشته باشید

با خوردن غلات کامل عمر طولانی تری داشته باشید
داشتن عمر طولانی با خوردن غلات کامل! اگر دلتان می خواهد بیشتر عمر کنید پس حتما در سه وعده غذایی که مصرف می کنید از غلات کامل نیز استفاده کنید. به گفته محققان، خوردن سه وعده غلات کامل در روز موجب کاهش ریسک مرگ زودهنگام می شود. به گزارش مهر، طبق یافته های محققان دانشگاه […]

با خوردن غلات کامل عمر طولانی تری داشته باشید

داشتن عمر طولانی با خوردن غلات کامل! اگر دلتان می خواهد بیشتر عمر کنید پس حتما در سه وعده غذایی که مصرف می کنید از غلات کامل نیز استفاده کنید. به گفته محققان، خوردن سه وعده غلات کامل در روز موجب کاهش ریسک مرگ زودهنگام می شود. به گزارش مهر، طبق یافته های محققان دانشگاه […]
با خوردن غلات کامل عمر طولانی تری داشته باشید

خبر جدید