مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - برای تقویت جسم نوزاد این ورزش های ساده را انجام دهید


برای تقویت جسم نوزاد این ورزش های ساده را انجام دهید

برای تقویت جسم نوزاد این ورزش های ساده را انجام دهید

ورزش هایی برای تقویت بدن نوزاد شاید فکر کنید که نوزاد شما هر روز زمانی طولانی را در یک جا دراز می کشد و تکان نمی خورد، ولی نوزاد هر روز کارهای مختلفی می کند. مثلا هنگامی که اسباب بازی می بیند به آن ضربه می زند، با پاهایش لگد می زند و هنگامی که …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برای تقویت جسم نوزاد این ورزش های ساده را انجام دهید

ورزش هایی برای تقویت بدن نوزاد شاید فکر کنید که نوزاد شما هر روز زمانی طولانی را در یک جا دراز می کشد و تکان نمی خورد، ولی نوزاد هر روز کارهای مختلفی می کند. مثلا هنگامی که اسباب بازی می بیند به آن ضربه می زند، با پاهایش لگد می زند و هنگامی که …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

برای تقویت جسم نوزاد این ورزش های ساده را انجام دهید