مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - بعد از استفراغ چه بخوریم و چه نخوریم؟


بعد از استفراغ چه بخوریم و چه نخوریم؟

بعد از استفراغ چه بخوریم و چه نخوریم؟

بعد از استفراغ کردن خوردن غذا کمی سخت است و افراد میلی به خوردن ندارند ولی باید مقداری کمی مواد مغذی، مایعات و کالری به بدن رساند. بعد از استفراغ چه مواد غذایی میل کنیم؟ یکی از واکنش های ضروری بدن استفراغ است که هنگامی که ماده ای سمی وارد معده شود رخ می دهد. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بعد از استفراغ چه بخوریم و چه نخوریم؟

بعد از استفراغ کردن خوردن غذا کمی سخت است و افراد میلی به خوردن ندارند ولی باید مقداری کمی مواد مغذی، مایعات و کالری به بدن رساند. بعد از استفراغ چه مواد غذایی میل کنیم؟ یکی از واکنش های ضروری بدن استفراغ است که هنگامی که ماده ای سمی وارد معده شود رخ می دهد. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بعد از استفراغ چه بخوریم و چه نخوریم؟