مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - بهنوش بختیاری برای افراد تغییر جنسیت داده مستند می سازد!


بهنوش بختیاری برای افراد تغییر جنسیت داده مستند می سازد!

بهنوش بختیاری برای افراد تغییر جنسیت داده مستند می سازد!
بهنوش بختیاری قصد دارد برای افراد تغییر جنسیت داده یا همان ترنسکشوال ها مستندی بسازد.   مستند ترنسکشوال (تغییر جنسیت داده ها)  توسط بهنوش بختیاری بهنوش بختیاری با انتشار متنی در صفحه شخصی اش به حمایت دوباره خود از افراد ترنسکشوال پرداخت. این بازیگر که سفیر افراد ترنس می باشد, فیلمی مستند نیز در همین مورد […]

بهنوش بختیاری برای افراد تغییر جنسیت داده مستند می سازد!

بهنوش بختیاری قصد دارد برای افراد تغییر جنسیت داده یا همان ترنسکشوال ها مستندی بسازد.   مستند ترنسکشوال (تغییر جنسیت داده ها)  توسط بهنوش بختیاری بهنوش بختیاری با انتشار متنی در صفحه شخصی اش به حمایت دوباره خود از افراد ترنسکشوال پرداخت. این بازیگر که سفیر افراد ترنس می باشد, فیلمی مستند نیز در همین مورد […]
بهنوش بختیاری برای افراد تغییر جنسیت داده مستند می سازد!

دانلود سرا