مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - به چه چیزی نقطه ضعف می گویند؟ آیا دانستن آن باعث موفقیت ما می شود؟


به چه چیزی نقطه ضعف می گویند؟ آیا دانستن آن باعث موفقیت ما می شود؟

به چه چیزی نقطه ضعف می گویند؟ آیا دانستن آن باعث موفقیت ما می شود؟

شناسایی نقطه ضعف و برطرف کردن نقاط ضعف برای موفقیت خیلی از افراد روی نقاط ضعف خود بسیار تمرکز می کنند و با این کار باعث می شوند که ویژگی های مثبتشان روز به روز بیشتر شود و نقطه ضعف انها کمرنگ شود. بعضی از افراد هم می ترسند که با نقاط ضعف و کاستی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

به چه چیزی نقطه ضعف می گویند؟ آیا دانستن آن باعث موفقیت ما می شود؟

شناسایی نقطه ضعف و برطرف کردن نقاط ضعف برای موفقیت خیلی از افراد روی نقاط ضعف خود بسیار تمرکز می کنند و با این کار باعث می شوند که ویژگی های مثبتشان روز به روز بیشتر شود و نقطه ضعف انها کمرنگ شود. بعضی از افراد هم می ترسند که با نقاط ضعف و کاستی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

به چه چیزی نقطه ضعف می گویند؟ آیا دانستن آن باعث موفقیت ما می شود؟