مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - بیوگرافی اعضای هوروش باند مهدی دارابی و مسعود جهانی


بیوگرافی اعضای هوروش باند مهدی دارابی و مسعود جهانی

بیوگرافی اعضای هوروش باند مهدی دارابی و مسعود جهانی

اعضای هوروش باند، بیوگرافی و عکس های مهدی دارابی و مسعود جهانی گروه هوروش باند توسط مسعود جهانی در سال 1395 شکل گرفت. خواننده این گروه مهدی دارابی نام دارد که قبلا خودش نیز چندین تک آهنگ منتشر کرده بود. مسعود جهانی عضو دیگر این گروه کار تنظیم و فنی گروه را بعهده دارد و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بیوگرافی اعضای هوروش باند مهدی دارابی و مسعود جهانی

اعضای هوروش باند، بیوگرافی و عکس های مهدی دارابی و مسعود جهانی گروه هوروش باند توسط مسعود جهانی در سال 1395 شکل گرفت. خواننده این گروه مهدی دارابی نام دارد که قبلا خودش نیز چندین تک آهنگ منتشر کرده بود. مسعود جهانی عضو دیگر این گروه کار تنظیم و فنی گروه را بعهده دارد و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بیوگرافی اعضای هوروش باند مهدی دارابی و مسعود جهانی