مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - تخفیف های بیمه شخص ثالث تغییر کرد و کمتر شد


تخفیف های بیمه شخص ثالث تغییر کرد و کمتر شد

تخفیف های بیمه شخص ثالث تغییر کرد و کمتر شد

تخفیف های نرخ بیمه شخص ثالث دیگر مانند قبل هر سال 10 درصد نیست و به 5 درصد کاهش یافته است ولی در عوض یکی سری امتیازات به آن اضافه شده است. تغییرات در تخفیف های بیمه شخص ثالث براساس ماده 6 آیین نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از 10 درصد به 5 درصد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تخفیف های بیمه شخص ثالث تغییر کرد و کمتر شد

تخفیف های نرخ بیمه شخص ثالث دیگر مانند قبل هر سال 10 درصد نیست و به 5 درصد کاهش یافته است ولی در عوض یکی سری امتیازات به آن اضافه شده است. تغییرات در تخفیف های بیمه شخص ثالث براساس ماده 6 آیین نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از 10 درصد به 5 درصد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تخفیف های بیمه شخص ثالث تغییر کرد و کمتر شد