مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - تست هوش گواهینامه رانندگی


تست هوش گواهینامه رانندگی

تست هوش گواهینامه رانندگی

تست هوش گواهینماه رانندگی 18 سالگی لیا تازه به پایان رسیده است و او در آزمون راهنمایی و رانندگی قبول شده است و توانسته که روز گذشته گواهینامه رانندگی اش را دریافت کند. لیا امروز در خیابان های یکطرفه، دقیقا در خلاف جهت حرکت (جهت ممنوع) حرکت می کرد. با وجود اینکه لیا از کنار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تست هوش گواهینامه رانندگی

تست هوش گواهینماه رانندگی 18 سالگی لیا تازه به پایان رسیده است و او در آزمون راهنمایی و رانندگی قبول شده است و توانسته که روز گذشته گواهینامه رانندگی اش را دریافت کند. لیا امروز در خیابان های یکطرفه، دقیقا در خلاف جهت حرکت (جهت ممنوع) حرکت می کرد. با وجود اینکه لیا از کنار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تست هوش گواهینامه رانندگی