مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - تشنگی روزه داران شاید به دلیل عطش قلبی باشد!


تشنگی روزه داران شاید به دلیل عطش قلبی باشد!

تشنگی روزه داران شاید به دلیل عطش قلبی باشد!
بعضی از تشنگی ها به دلیل هوای گرم و مشکلات روحی رخ می دهد که با نوشیدن زیاد آب نیز رفع نمی شود!   رفع عطش روزه دار سید جواد علوی کارشناس طب سنتی گفت: با توجه به فاصله کم افطار تا سحری، غذای دیگری خورده نشود تا در وعده سحری اشتها کامل باشد، در این فاصله می‌توان […]

تشنگی روزه داران شاید به دلیل عطش قلبی باشد!

بعضی از تشنگی ها به دلیل هوای گرم و مشکلات روحی رخ می دهد که با نوشیدن زیاد آب نیز رفع نمی شود!   رفع عطش روزه دار سید جواد علوی کارشناس طب سنتی گفت: با توجه به فاصله کم افطار تا سحری، غذای دیگری خورده نشود تا در وعده سحری اشتها کامل باشد، در این فاصله می‌توان […]
تشنگی روزه داران شاید به دلیل عطش قلبی باشد!

موسیقی