مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - تصاویر باورنکردنی از کشتن و خوردن توله شیر توسط شیر نر


تصاویر باورنکردنی از کشتن و خوردن توله شیر توسط شیر نر

تصاویر باورنکردنی از کشتن و خوردن توله شیر توسط شیر نر

عکس های شیر نری که توله شیر را می کشد و می خورد پس از ینکه یک شیر فرمانده گله می شود در گله یک کشتار خونین راه می نادازد. این شیرها، توله های زیر دو سال که متعلق به سردسته قبلی است را به طرز فجیعی می کشند و گاهی می خورند. شیرهای نر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصاویر باورنکردنی از کشتن و خوردن توله شیر توسط شیر نر

عکس های شیر نری که توله شیر را می کشد و می خورد پس از ینکه یک شیر فرمانده گله می شود در گله یک کشتار خونین راه می نادازد. این شیرها، توله های زیر دو سال که متعلق به سردسته قبلی است را به طرز فجیعی می کشند و گاهی می خورند. شیرهای نر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تصاویر باورنکردنی از کشتن و خوردن توله شیر توسط شیر نر