مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - تغییر اندازه و تفاوت اندازه بیضه ها عادی است؟


تغییر اندازه و تفاوت اندازه بیضه ها عادی است؟

تغییر اندازه و تفاوت اندازه بیضه ها عادی است؟

ممکن است با مشاهده بیضه، متوجه شوید که یکی از بیضه ها مقداری بزرگتر است که این عادی است. بیضه راست شاید کمی بزرگتر از بیضه چپ باشد و بیضه چپ کمی پایین تر از بیضه راست قرار میگیرد. بطور معمول تفاوت اندازه بیضه ها زیاد جای نگرانی ندارد، اگر چه گاهی می تواند نشان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تغییر اندازه و تفاوت اندازه بیضه ها عادی است؟

ممکن است با مشاهده بیضه، متوجه شوید که یکی از بیضه ها مقداری بزرگتر است که این عادی است. بیضه راست شاید کمی بزرگتر از بیضه چپ باشد و بیضه چپ کمی پایین تر از بیضه راست قرار میگیرد. بطور معمول تفاوت اندازه بیضه ها زیاد جای نگرانی ندارد، اگر چه گاهی می تواند نشان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تغییر اندازه و تفاوت اندازه بیضه ها عادی است؟