مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - توصیه هایی برای تعادل میکروبیوم های روده و افزایش آن


توصیه هایی برای تعادل میکروبیوم های روده و افزایش آن

توصیه هایی برای تعادل میکروبیوم های روده و افزایش آن

کارهایی برای تعادل میکروبیوم های روده و افزایش آن عوامل مختلفی هستند که می‌ توانند باعث از بین رفتن تعادل در میکروبیوم روده‌ شوند. از مهم ‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: استرس مزمن، عفونت، رژیم غذایی با حجم زیادی از کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده، قند، مصرف نکردن فیبر به اندازه کافی.پ همه این عوامل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توصیه هایی برای تعادل میکروبیوم های روده و افزایش آن

کارهایی برای تعادل میکروبیوم های روده و افزایش آن عوامل مختلفی هستند که می‌ توانند باعث از بین رفتن تعادل در میکروبیوم روده‌ شوند. از مهم ‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: استرس مزمن، عفونت، رژیم غذایی با حجم زیادی از کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده، قند، مصرف نکردن فیبر به اندازه کافی.پ همه این عوامل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توصیه هایی برای تعادل میکروبیوم های روده و افزایش آن