مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - توصیه های طب سنتی برای خوردن انواع میوه


توصیه های طب سنتی برای خوردن انواع میوه

توصیه های طب سنتی برای خوردن انواع میوه
طب سنتی و میوه ها بعد از میوه های تر مانند سیر و انگور نباید اب بنوشید زیرا باعث نفخ می شود و همچنین از سیب و انگور می توان به عنوان غذا استفاده کرد ولی از خربزه، طالبی و هندوانه نباید به عنوان غذای اصلی استفاده شود.   اگر نمی خواهید بعد از خوردن […]

توصیه های طب سنتی برای خوردن انواع میوه

طب سنتی و میوه ها بعد از میوه های تر مانند سیر و انگور نباید اب بنوشید زیرا باعث نفخ می شود و همچنین از سیب و انگور می توان به عنوان غذا استفاده کرد ولی از خربزه، طالبی و هندوانه نباید به عنوان غذای اصلی استفاده شود.   اگر نمی خواهید بعد از خوردن […]
توصیه های طب سنتی برای خوردن انواع میوه
سون وی پی ان

شهرداری