مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ زن - جسد زن حامله که نصف شده بود پیدا شد!


جسد زن حامله که نصف شده بود پیدا شد!

جسد زن حامله که نصف شده بود پیدا شد!
جسد زن بارداری که دو نیم شده بود پیدا شد   خبر حوادث : جسد یک زن ناشناس که به دونیم شده است در انفجار خانه متروکه ای در بازار تهران کشف شد. پزشکی قانونی می گوید این زن از 4ماه پیش کشته شده است و جنازه در لابه لای پتوهای معتادانی که خانه متروکه […]

جسد زن حامله که نصف شده بود پیدا شد!

جسد زن بارداری که دو نیم شده بود پیدا شد   خبر حوادث : جسد یک زن ناشناس که به دونیم شده است در انفجار خانه متروکه ای در بازار تهران کشف شد. پزشکی قانونی می گوید این زن از 4ماه پیش کشته شده است و جنازه در لابه لای پتوهای معتادانی که خانه متروکه […]
جسد زن حامله که نصف شده بود پیدا شد!