مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - حذف محدودیت سرعت اینترنت همراه اول در بسته های جدید


حذف محدودیت سرعت اینترنت همراه اول در بسته های جدید

حذف محدودیت سرعت اینترنت همراه اول در بسته های جدید
سرعت نامحدود اینترنت همراه اول در بسته های جدید همراه اول برای جلب رضایت مشترکان محدودیت سرعت را از روی بسته های اینترنتی حذف کرده است و بسته های جدید ارائه کرده است. پیش از این محدودیت سرعت بسته‌های آلفا+ همراه اول ۸ مگابیت بر ثانیه بود با توجه به توسعه‌ی پوشش، ارتقای کیفیت و […]

حذف محدودیت سرعت اینترنت همراه اول در بسته های جدید

سرعت نامحدود اینترنت همراه اول در بسته های جدید همراه اول برای جلب رضایت مشترکان محدودیت سرعت را از روی بسته های اینترنتی حذف کرده است و بسته های جدید ارائه کرده است. پیش از این محدودیت سرعت بسته‌های آلفا+ همراه اول ۸ مگابیت بر ثانیه بود با توجه به توسعه‌ی پوشش، ارتقای کیفیت و […]
حذف محدودیت سرعت اینترنت همراه اول در بسته های جدید

بک لینک رنک 4

تلگرام