مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - حرف های خواندنی آتنه فقیه نصیری در مورد بیماری ام اسش


حرف های خواندنی آتنه فقیه نصیری در مورد بیماری ام اسش

حرف های خواندنی آتنه فقیه نصیری در مورد بیماری ام اسش
آتنه فقیه نصیری بازیگر زن کشورمان که در برنامه اکسیر حاضر شده بود در موردی بیماری اش ام اس حرفه هایی زد. بیماری ام اس آتنه فقیه نصیری آنته فقیه‌نصیری که مهمان نهمین قسمت از برنامه «اکسیر» بود،با اشاره به بیماری ام اس خود، گفت: نمی‌خواهم شعار بدهم، ولی از صمیم قلبم می‌گویم که ام […]

حرف های خواندنی آتنه فقیه نصیری در مورد بیماری ام اسش

آتنه فقیه نصیری بازیگر زن کشورمان که در برنامه اکسیر حاضر شده بود در موردی بیماری اش ام اس حرفه هایی زد. بیماری ام اس آتنه فقیه نصیری آنته فقیه‌نصیری که مهمان نهمین قسمت از برنامه «اکسیر» بود،با اشاره به بیماری ام اس خود، گفت: نمی‌خواهم شعار بدهم، ولی از صمیم قلبم می‌گویم که ام […]
حرف های خواندنی آتنه فقیه نصیری در مورد بیماری ام اسش

تکنولوژی جدید