مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - حکم شرعی ارضا کردن همسر در زمان پریودی بدون رابطه جنسی دخولی چیست؟


حکم شرعی ارضا کردن همسر در زمان پریودی بدون رابطه جنسی دخولی چیست؟

حکم شرعی ارضا کردن همسر در زمان پریودی بدون رابطه جنسی دخولی چیست؟

ارضا کدن زن در زمان پریودی بدون سکس دخولی در هنگامی که زن پریود است ( زمان حیض) آیا شوهر می تواند با دست و یا بدون رابطه جنسی دخولی، زن را ارضا کند؟ پاسخ حجت الاسلام یوسف وند: مقاربت و نزديكي جنسي در ايام عادت ماهانه بانوان حرام است. زن و شوهر نمي توانند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حکم شرعی ارضا کردن همسر در زمان پریودی بدون رابطه جنسی دخولی چیست؟

ارضا کدن زن در زمان پریودی بدون سکس دخولی در هنگامی که زن پریود است ( زمان حیض) آیا شوهر می تواند با دست و یا بدون رابطه جنسی دخولی، زن را ارضا کند؟ پاسخ حجت الاسلام یوسف وند: مقاربت و نزديكي جنسي در ايام عادت ماهانه بانوان حرام است. زن و شوهر نمي توانند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حکم شرعی ارضا کردن همسر در زمان پریودی بدون رابطه جنسی دخولی چیست؟