مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - حکم شرعی استمنا چیست و چطور این گناه را ترک کنیم؟


حکم شرعی استمنا چیست و چطور این گناه را ترک کنیم؟

حکم شرعی استمنا چیست و چطور این گناه را ترک کنیم؟

آیا استمنا گناه کبیره است؟ چطور این گناه کبیره را ترک کنیم؟ حکم شرعی اسمتنا ( خود ارضایی یا جلق ) من هر روز استمنا می کنیم و گرفتار خود ارضایی شده ام. آیا جلق گناه کبیره است؟ راه حلی برای اسمتنا وجود دارد؟ یکی از دوستانم به من گفته : رابطه جنسی با دختری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حکم شرعی استمنا چیست و چطور این گناه را ترک کنیم؟

آیا استمنا گناه کبیره است؟ چطور این گناه کبیره را ترک کنیم؟ حکم شرعی اسمتنا ( خود ارضایی یا جلق ) من هر روز استمنا می کنیم و گرفتار خود ارضایی شده ام. آیا جلق گناه کبیره است؟ راه حلی برای اسمتنا وجود دارد؟ یکی از دوستانم به من گفته : رابطه جنسی با دختری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حکم شرعی استمنا چیست و چطور این گناه را ترک کنیم؟