مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - آهنگ - خانمها هنگام قاعدگی یا عادت ماهانه این کارها را انجام ندهید


خانمها هنگام قاعدگی یا عادت ماهانه این کارها را انجام ندهید

خانمها هنگام قاعدگی یا عادت ماهانه این کارها را انجام ندهید

کارهای ممنوعه که در دوران قاعدگی نباید انجام دهید در دوران قاعدگی و عادت ماهانه به دلیل تغییرات هورمونی بدن خانمها دچار دگرگونی های خاصی می شود. در این دوره خانمهای می توانند تمام کارهای روزانه را بدون مشکل انجام دهند ولی اگر میخواهید سختی این دوران را کاهش دهید باید به توصیه هایی دقت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

خانمها هنگام قاعدگی یا عادت ماهانه این کارها را انجام ندهید

کارهای ممنوعه که در دوران قاعدگی نباید انجام دهید در دوران قاعدگی و عادت ماهانه به دلیل تغییرات هورمونی بدن خانمها دچار دگرگونی های خاصی می شود. در این دوره خانمهای می توانند تمام کارهای روزانه را بدون مشکل انجام دهند ولی اگر میخواهید سختی این دوران را کاهش دهید باید به توصیه هایی دقت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

خانمها هنگام قاعدگی یا عادت ماهانه این کارها را انجام ندهید