مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - خطرات استفاده از دستمال کاغذی برای ناحیه تناسلی خانمها


خطرات استفاده از دستمال کاغذی برای ناحیه تناسلی خانمها

خطرات استفاده از دستمال کاغذی برای ناحیه تناسلی خانمها

عوارض استفاده از دستمال کاغذی برای خانمها همیشه توصیه می شود که بعد از دستشویی خانمها باید ناحیه تناسلی خود را کامل خشک کنند تا محیط مرطوب و مناسب را برای رشد انوع قارچ و باکتری ایجاد نکنند. اما دکتر بهروز باریک بین، از آن روی این سکه می گوید و توصیه ها و هشدارهایی در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

خطرات استفاده از دستمال کاغذی برای ناحیه تناسلی خانمها

عوارض استفاده از دستمال کاغذی برای خانمها همیشه توصیه می شود که بعد از دستشویی خانمها باید ناحیه تناسلی خود را کامل خشک کنند تا محیط مرطوب و مناسب را برای رشد انوع قارچ و باکتری ایجاد نکنند. اما دکتر بهروز باریک بین، از آن روی این سکه می گوید و توصیه ها و هشدارهایی در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

خطرات استفاده از دستمال کاغذی برای ناحیه تناسلی خانمها