مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - خطر انتقال هپاتیت ب از طریق شیلنگ قلیان!


خطر انتقال هپاتیت ب از طریق شیلنگ قلیان!

خطر انتقال هپاتیت ب از طریق شیلنگ قلیان!
انتقال بیماری خطرناک هپاتیت B از شیلنگ قلیان! استفاده مشترک از شیلنگ قلیان سبب ابتلا مصرف کنندگان به بیماری‌ های عفونی مانند هپاتیت B می شوند. دکتر سید جواد میراسماعیل رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه مصرف قلیان در جامعه افزایش یافته است،افزود:سن شروع مصرف دخانیات در بین جوانان و نوجوانان در […]

خطر انتقال هپاتیت ب از طریق شیلنگ قلیان!

انتقال بیماری خطرناک هپاتیت B از شیلنگ قلیان! استفاده مشترک از شیلنگ قلیان سبب ابتلا مصرف کنندگان به بیماری‌ های عفونی مانند هپاتیت B می شوند. دکتر سید جواد میراسماعیل رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه مصرف قلیان در جامعه افزایش یافته است،افزود:سن شروع مصرف دخانیات در بین جوانان و نوجوانان در […]
خطر انتقال هپاتیت ب از طریق شیلنگ قلیان!

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی