مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - خوراک با انار


خوراک با انار

خوراک با انار
برای تهیه خوراک بادمجان با آب انار ابتدا باید پوست بادمجان ها را گرفته و آنها را درون آب نمک بگذارید تا تلخی آنها گرفته شود. عدس را پاک کنید…

خوراک با انار

برای تهیه خوراک بادمجان با آب انار ابتدا باید پوست بادمجان ها را گرفته و آنها را درون آب نمک بگذارید تا تلخی آنها گرفته شود. عدس را پاک کنید…
خوراک با انار