مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ دختر - دختر جوان توسط پدرش با دو گلوله کشته شد


دختر جوان توسط پدرش با دو گلوله کشته شد

دختر جوان توسط پدرش با دو گلوله کشته شد
قتل دختر جوان در خوی با گلوله تفنگ پدرش دختر جوان در خوی توسط پدرش کشته شد. پدر که تفنگ را به سمت خواستگار گرفته بود ناگهان دخترش جلوی گلوله پدر ایستاد و کشته شد. خبر حوادث : تحقیق درباره تیراندازی مردی که امروز در بلوار ولیعصر شهر خوی دخترش را به ضرب دو گلوله […]

دختر جوان توسط پدرش با دو گلوله کشته شد

قتل دختر جوان در خوی با گلوله تفنگ پدرش دختر جوان در خوی توسط پدرش کشته شد. پدر که تفنگ را به سمت خواستگار گرفته بود ناگهان دخترش جلوی گلوله پدر ایستاد و کشته شد. خبر حوادث : تحقیق درباره تیراندازی مردی که امروز در بلوار ولیعصر شهر خوی دخترش را به ضرب دو گلوله […]
دختر جوان توسط پدرش با دو گلوله کشته شد

سپهر نیوز