مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - دلمه سیراب شیردان را با این روش ساده بپزید


دلمه سیراب شیردان را با این روش ساده بپزید

دلمه سیراب شیردان را با این روش ساده بپزید

دلمه سیراب شیردان یا سُغدو یکی از غذاهای محلی استان لرستان است که از کوشت چرخ کرده، سیرابی و سبزیجات درست می شود و خیلی مغذی و سالم است. مواد لازم برای دلمه سیراب شیردان گوشت چرخ کرده 200 گرم | سیرابی به عداد هر نفر یک برش | برنج یک لیوان | بپه 4 قاشق | …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلمه سیراب شیردان را با این روش ساده بپزید

دلمه سیراب شیردان یا سُغدو یکی از غذاهای محلی استان لرستان است که از کوشت چرخ کرده، سیرابی و سبزیجات درست می شود و خیلی مغذی و سالم است. مواد لازم برای دلمه سیراب شیردان گوشت چرخ کرده 200 گرم | سیرابی به عداد هر نفر یک برش | برنج یک لیوان | بپه 4 قاشق | …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلمه سیراب شیردان را با این روش ساده بپزید