مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - دلیل بالا رفتن پرده پنجره های هواپیما حین فرود چیست؟


دلیل بالا رفتن پرده پنجره های هواپیما حین فرود چیست؟

دلیل بالا رفتن پرده پنجره های هواپیما حین فرود چیست؟

دلایل مختلفی برای بالا رفتن پرده های هواپیما قبل از فرود وجود دارد. این جمله را زمان فرود بارها از زبان مهماندار شنیده اید که قبل از فرود لطفا اطمینان حاصل کنید که پرده های پنجره بالا هستند؛ دلیل این کار چیست؟   دلیل اینکار فقط برای این نیست که شما هنگام فرود، منظره ای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلیل بالا رفتن پرده پنجره های هواپیما حین فرود چیست؟

دلایل مختلفی برای بالا رفتن پرده های هواپیما قبل از فرود وجود دارد. این جمله را زمان فرود بارها از زبان مهماندار شنیده اید که قبل از فرود لطفا اطمینان حاصل کنید که پرده های پنجره بالا هستند؛ دلیل این کار چیست؟   دلیل اینکار فقط برای این نیست که شما هنگام فرود، منظره ای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلیل بالا رفتن پرده پنجره های هواپیما حین فرود چیست؟