مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ دختر - دلیل تمایل ازدواج دختران جوان با مردان میانسال چیست؟


دلیل تمایل ازدواج دختران جوان با مردان میانسال چیست؟

دلیل تمایل ازدواج دختران جوان با مردان میانسال چیست؟

دلیل تمایل به ازدواج دختران با مردان میانسال ازدواج نا امن می تواند باعث گرایش زنان و دختران جوان به ازدواج با مردان مسن و میانسال شود. خانمها تصور می کنند مردان میانسال مهربان تر هستند و محبت بیشتری دارند و مردان جوان خشن تر هستند.حریرچی می‌گوید: «دخترانی که به ازدواج با افراد میانسال تمایل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلیل تمایل ازدواج دختران جوان با مردان میانسال چیست؟

دلیل تمایل به ازدواج دختران با مردان میانسال ازدواج نا امن می تواند باعث گرایش زنان و دختران جوان به ازدواج با مردان مسن و میانسال شود. خانمها تصور می کنند مردان میانسال مهربان تر هستند و محبت بیشتری دارند و مردان جوان خشن تر هستند.حریرچی می‌گوید: «دخترانی که به ازدواج با افراد میانسال تمایل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلیل تمایل ازدواج دختران جوان با مردان میانسال چیست؟