مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - دلیل چروک شدن پوست دست در آب چیست؟


دلیل چروک شدن پوست دست در آب چیست؟

دلیل چروک شدن پوست دست در آب چیست؟
دلیل چروک شدن پوست دست, چروکی بدن, چروکی دست ها بعد از شنا کردن, شل شدن پوست دست ها در آب, بخش‌هایی از پوست انسان که به آن «پوست بی‌ مو» یا طاس گفته می‌شود، واکنشی خاص به آب دارد

دلیل چروک شدن پوست دست در آب چیست؟

دلیل چروک شدن پوست دست, چروکی بدن, چروکی دست ها بعد از شنا کردن, شل شدن پوست دست ها در آب, بخش‌هایی از پوست انسان که به آن «پوست بی‌ مو» یا طاس گفته می‌شود، واکنشی خاص به آب دارد
دلیل چروک شدن پوست دست در آب چیست؟

روزنامه قانون