مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - رفع ممنوع الفعالیت بودن زانیار خسروی


رفع ممنوع الفعالیت بودن زانیار خسروی

رفع ممنوع الفعالیت بودن زانیار خسروی
زانیار خسروی خواننده پاپ و برادر سیروان که مدتی بود ممنوع الفعالیت بود مجوز فعالیت گرفت برطرف شدن ممنوع الفعالیت بودن زانیار خسروی ممنوعیت فعالیت رسمی «زانیار خسروی» برطرف شد. این خواننده جوان با همراه چند خواننده دیگر  از حدود هفت ماه قبل به دلیل شائبه همکاری با یکی از رسانه‌های غیرمجاز با حکم ممنوع‌الفعالیت […]

رفع ممنوع الفعالیت بودن زانیار خسروی

زانیار خسروی خواننده پاپ و برادر سیروان که مدتی بود ممنوع الفعالیت بود مجوز فعالیت گرفت برطرف شدن ممنوع الفعالیت بودن زانیار خسروی ممنوعیت فعالیت رسمی «زانیار خسروی» برطرف شد. این خواننده جوان با همراه چند خواننده دیگر  از حدود هفت ماه قبل به دلیل شائبه همکاری با یکی از رسانه‌های غیرمجاز با حکم ممنوع‌الفعالیت […]
رفع ممنوع الفعالیت بودن زانیار خسروی

بک لینک رنک 4

دانلود سرا