مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - روش ساخت انواع مدل تل سر با وسایل ساده با روبان و گل و نمد و پارچه


روش ساخت انواع مدل تل سر با وسایل ساده با روبان و گل و نمد و پارچه

روش ساخت انواع مدل تل سر با وسایل ساده با روبان و گل و نمد و پارچه

می توانید با وسایل خیلی ساده در منزل تل سر درست کنید؛ با وسایلی مانند پارچه، روبان، نمد و گل های آماده تل سر درست می شود. می توانید برای هر نوع مدل مو و لباس یک تل سر خاص درست کنید. در این مطلب روش درست کردن 3 مدل تل سر خوشگل را به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

روش ساخت انواع مدل تل سر با وسایل ساده با روبان و گل و نمد و پارچه

می توانید با وسایل خیلی ساده در منزل تل سر درست کنید؛ با وسایلی مانند پارچه، روبان، نمد و گل های آماده تل سر درست می شود. می توانید برای هر نوع مدل مو و لباس یک تل سر خاص درست کنید. در این مطلب روش درست کردن 3 مدل تل سر خوشگل را به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

روش ساخت انواع مدل تل سر با وسایل ساده با روبان و گل و نمد و پارچه