مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ پسر - روش های عامیانه برای تشخیص جنسیت نوزاد پسر یا دختر


روش های عامیانه برای تشخیص جنسیت نوزاد پسر یا دختر

روش های عامیانه برای تشخیص جنسیت نوزاد پسر یا دختر

روش های عامیانه برای تعیین جنسیت نوزاد نوزادم پسر است یا دختر؟ چشم می تواند عاملی جهت تشخیص باشد. پلک پایین چشم را کشیده و به سفیدی چشمان نگاه کنید. آیا با این کار رگ خونی شکسته به شکل حرف (V) دیده می شود؟ از دیرباز، انسان کنجکاو علاقه بسیاری به دانستن جنسیت بچه قبل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

روش های عامیانه برای تشخیص جنسیت نوزاد پسر یا دختر

روش های عامیانه برای تعیین جنسیت نوزاد نوزادم پسر است یا دختر؟ چشم می تواند عاملی جهت تشخیص باشد. پلک پایین چشم را کشیده و به سفیدی چشمان نگاه کنید. آیا با این کار رگ خونی شکسته به شکل حرف (V) دیده می شود؟ از دیرباز، انسان کنجکاو علاقه بسیاری به دانستن جنسیت بچه قبل …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

روش های عامیانه برای تشخیص جنسیت نوزاد پسر یا دختر