مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ زن - زندگینامه سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس


زندگینامه سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس

زندگینامه سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس

زندگینامه سردار سپاه قاسم سلیمانی بیوگرافی سردار حاج قاسم سلیمانی در این مطلب زندگینامه حاج سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را می خوانید. قاسم سلیمانی در سن 13 سالگی و بعد از پایان دوره 5 ساله دبستان، روستای رابُرد را ترک کرد. او در سال 1353 به عنوان پیمانکار در سازمان آب کرمان آغاز …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

زندگینامه سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس

زندگینامه سردار سپاه قاسم سلیمانی بیوگرافی سردار حاج قاسم سلیمانی در این مطلب زندگینامه حاج سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را می خوانید. قاسم سلیمانی در سن 13 سالگی و بعد از پایان دوره 5 ساله دبستان، روستای رابُرد را ترک کرد. او در سال 1353 به عنوان پیمانکار در سازمان آب کرمان آغاز …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

زندگینامه سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس