مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - سریال های دنباله دار در تلویزیون ایران که شکست خوردند


سریال های دنباله دار در تلویزیون ایران که شکست خوردند

سریال های دنباله دار در تلویزیون ایران که شکست خوردند
نگاهی به سریال های ایرانی دنباله دار که در فصل اول موفق بودند ولی در ادامه بیننده های خود را از دست دادند. سریال پایتخت، سریال در حاشیه، سریال باغ مظفر، سریال دردسرهای عظیم، سریال ستایش، سریال هوش سیاه و … سابقه دنباله سازی در تلویزیون ما طولانی است؛ به دهه شصت و روزگار «آینه» […]

سریال های دنباله دار در تلویزیون ایران که شکست خوردند

نگاهی به سریال های ایرانی دنباله دار که در فصل اول موفق بودند ولی در ادامه بیننده های خود را از دست دادند. سریال پایتخت، سریال در حاشیه، سریال باغ مظفر، سریال دردسرهای عظیم، سریال ستایش، سریال هوش سیاه و … سابقه دنباله سازی در تلویزیون ما طولانی است؛ به دهه شصت و روزگار «آینه» […]
سریال های دنباله دار در تلویزیون ایران که شکست خوردند

فروش بک لینک