مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس های مدل - سوء استفاده از عکس و نام نیوشا ضیغمی و شکایت نیوشا


سوء استفاده از عکس و نام نیوشا ضیغمی و شکایت نیوشا

سوء استفاده از عکس و نام نیوشا ضیغمی و شکایت نیوشا
به دلیل سوء استفاده از عکس و نام نیوشا ضیغمی، این هنرمند شکایت کرد.   شکایت نیوشا ضیغمی به دلیل انتشار عکسش نیوشا ضیغمی بازیگر کشورمان با انتشار عکس و متنی اعلام کرد که بخاطر سوء استفاده از نامش, شکایت خواهد کرد. گویا در تبلیغات یک تئاتر در شهر اصفهان از نیوشا ضیغمی به عنوان […]

سوء استفاده از عکس و نام نیوشا ضیغمی و شکایت نیوشا

به دلیل سوء استفاده از عکس و نام نیوشا ضیغمی، این هنرمند شکایت کرد.   شکایت نیوشا ضیغمی به دلیل انتشار عکسش نیوشا ضیغمی بازیگر کشورمان با انتشار عکس و متنی اعلام کرد که بخاطر سوء استفاده از نامش, شکایت خواهد کرد. گویا در تبلیغات یک تئاتر در شهر اصفهان از نیوشا ضیغمی به عنوان […]
سوء استفاده از عکس و نام نیوشا ضیغمی و شکایت نیوشا

میهن دانلود