مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ پسر - شنا نکردن دختران با پسران در استخر مختلط باعث اخراج آنها شد!


شنا نکردن دختران با پسران در استخر مختلط باعث اخراج آنها شد!

شنا نکردن دختران با پسران در استخر مختلط باعث اخراج آنها شد!
شنا کردن در استخر مختلط همراه با پسران برای دو دختر اجباری بود و سرپیچی از این قانون باعث دردسر آنها شد. دردسر نرفتن دو دختر مسلمان در اتسخر مختلط با پسران دو دختر نوجوان مسلمان به دلیل امتناع از شنا با پسران مدرسه شان تابعیت سوئیس را از دست دادند. به گزارش رسانه ها، مقامات سوئیس […]

شنا نکردن دختران با پسران در استخر مختلط باعث اخراج آنها شد!

شنا کردن در استخر مختلط همراه با پسران برای دو دختر اجباری بود و سرپیچی از این قانون باعث دردسر آنها شد. دردسر نرفتن دو دختر مسلمان در اتسخر مختلط با پسران دو دختر نوجوان مسلمان به دلیل امتناع از شنا با پسران مدرسه شان تابعیت سوئیس را از دست دادند. به گزارش رسانه ها، مقامات سوئیس […]
شنا نکردن دختران با پسران در استخر مختلط باعث اخراج آنها شد!

آپدیت نود32 ورژن 9

فیلم سریال آهنگ