مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - عوارض و کارکرد قرص لومیدکس (Lomidex) یا لوپرامید برای درمان اسهال


عوارض و کارکرد قرص لومیدکس (Lomidex) یا لوپرامید برای درمان اسهال

عوارض و کارکرد قرص لومیدکس (Lomidex) یا لوپرامید برای درمان اسهال

قرص لومیدکس (Lomidex) یا لوپرامید (Loperamide) یکی از داروهای ضد اسهال است که باعث کند شدن فعالیت حرکتی روده، میزان دفع آب و نمک ها را از بدن کاهش می دهد. این دارو می تواند باعث خواب آلودگی، سرگیجه، تهوع، خشکی دهان و استفراغ می شود. اسهال وضعی است که در آن فرد بیمار در حدود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عوارض و کارکرد قرص لومیدکس (Lomidex) یا لوپرامید برای درمان اسهال

قرص لومیدکس (Lomidex) یا لوپرامید (Loperamide) یکی از داروهای ضد اسهال است که باعث کند شدن فعالیت حرکتی روده، میزان دفع آب و نمک ها را از بدن کاهش می دهد. این دارو می تواند باعث خواب آلودگی، سرگیجه، تهوع، خشکی دهان و استفراغ می شود. اسهال وضعی است که در آن فرد بیمار در حدود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عوارض و کارکرد قرص لومیدکس (Lomidex) یا لوپرامید برای درمان اسهال