مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ دختر - عکس جدید بهداد سلیمی در کنار همسر و دخترش


عکس جدید بهداد سلیمی در کنار همسر و دخترش

عکس جدید بهداد سلیمی در کنار همسر و دخترش
عکس بهداد سلیمی و همسرش آلما نصرتی  بهداد سلیمی متولد ۱۳۶۸ در قائم‌شهر وزنه‌ بردار ایرانی دستهٔ فوق سنگین و دارندهٔ رکورد یک ضرب جهان در این وزن با ۲۱۴ کیلوگرم و دارندهٔ مدال طلای المپیک لندن در مجموع با ۴۵۵ کیلوگرم است بهداد سلیمی متاهل است و همسر او آلما نصرتی نام دارد. سلیمی مدتیست صاحب […]

عکس جدید بهداد سلیمی در کنار همسر و دخترش

عکس بهداد سلیمی و همسرش آلما نصرتی  بهداد سلیمی متولد ۱۳۶۸ در قائم‌شهر وزنه‌ بردار ایرانی دستهٔ فوق سنگین و دارندهٔ رکورد یک ضرب جهان در این وزن با ۲۱۴ کیلوگرم و دارندهٔ مدال طلای المپیک لندن در مجموع با ۴۵۵ کیلوگرم است بهداد سلیمی متاهل است و همسر او آلما نصرتی نام دارد. سلیمی مدتیست صاحب […]
عکس جدید بهداد سلیمی در کنار همسر و دخترش

دانلود سرا