مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ مرد - عکس صورت کبود شده مریم معصومی در اثر کتک خوردن توسط مرد غریبه!


عکس صورت کبود شده مریم معصومی در اثر کتک خوردن توسط مرد غریبه!

عکس صورت کبود شده مریم معصومی در اثر کتک خوردن توسط مرد غریبه!

ماجرای کتک خوردن مریم معصومی و کبود شدن صورت این بازیگر مریم معصومی بازیگر جوان کشورمان عکسی نصف و نیمه از صورتش که از دو ناحیه به شدت کبود شده بود را در صفحه شخصی اش منتشر کرد که گفته توسط یک مرد غریبه و در خیابان کتک کاری شده است و البته او نمی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عکس صورت کبود شده مریم معصومی در اثر کتک خوردن توسط مرد غریبه!

ماجرای کتک خوردن مریم معصومی و کبود شدن صورت این بازیگر مریم معصومی بازیگر جوان کشورمان عکسی نصف و نیمه از صورتش که از دو ناحیه به شدت کبود شده بود را در صفحه شخصی اش منتشر کرد که گفته توسط یک مرد غریبه و در خیابان کتک کاری شده است و البته او نمی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عکس صورت کبود شده مریم معصومی در اثر کتک خوردن توسط مرد غریبه!