مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ مرد - عکس مردی که قصد داشت به ترانه علیدوستی دست بدهد!


عکس مردی که قصد داشت به ترانه علیدوستی دست بدهد!

عکس مردی که قصد داشت به ترانه علیدوستی دست بدهد!
یکی از مهمانان مرد در جشنواره کن قصد داشت با ترانه علیدوستی دست بدهد که با واکنش جالب ترانه علیسدوتی مواجه شد.   دست دادن مرد با ترانه علیدوستی در جشنواره کن فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی در جشنواره کن به شدت مورد توجه واقع شد و جوایز مهمی چون بهترین فیلمنامه و بهترین […]

عکس مردی که قصد داشت به ترانه علیدوستی دست بدهد!

یکی از مهمانان مرد در جشنواره کن قصد داشت با ترانه علیدوستی دست بدهد که با واکنش جالب ترانه علیسدوتی مواجه شد.   دست دادن مرد با ترانه علیدوستی در جشنواره کن فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی در جشنواره کن به شدت مورد توجه واقع شد و جوایز مهمی چون بهترین فیلمنامه و بهترین […]
عکس مردی که قصد داشت به ترانه علیدوستی دست بدهد!

خرم خبر