مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ پسر - عکس های ارکان پتکایا (جهان در سریال گوزل) در کنار همسر و پسرش


عکس های ارکان پتکایا (جهان در سریال گوزل) در کنار همسر و پسرش

عکس های ارکان پتکایا (جهان در سریال گوزل) در کنار همسر و پسرش
عکس های دیدنی ارکان پتکایا بازیگر نقش جهان در سریال گوزل و همسرش ارکان پته کایا یا “ارکان پتکایا” بازیگر معروف سریال های ترکی است.ارکان با بازی در نقش “رضا در دیلا خانم” و “کاپیتان علی در سریال روزی روزگاری” برای ایرانیان شناخته شده تر است. این روزها ایفای نقش او را در سریال گوزل […]

عکس های ارکان پتکایا (جهان در سریال گوزل) در کنار همسر و پسرش

عکس های دیدنی ارکان پتکایا بازیگر نقش جهان در سریال گوزل و همسرش ارکان پته کایا یا “ارکان پتکایا” بازیگر معروف سریال های ترکی است.ارکان با بازی در نقش “رضا در دیلا خانم” و “کاپیتان علی در سریال روزی روزگاری” برای ایرانیان شناخته شده تر است. این روزها ایفای نقش او را در سریال گوزل […]
عکس های ارکان پتکایا (جهان در سریال گوزل) در کنار همسر و پسرش

ورزشی