مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس های مدل - عکس های کراس‌اوور کوچک تویوتا C-HR و مشخصاتش


عکس های کراس‌اوور کوچک تویوتا C-HR و مشخصاتش

عکس های کراس‌اوور کوچک تویوتا C-HR و مشخصاتش
عکس های خودروی زیبای کراس اوور کوچک تویوتا با نام C-HR  شرکت تویوتا در نمایشگاه پاریس 2014 کانسپتی را بانام C-HR رونمایی کرد. این کانسپت یک کراس اوور کوچک 3 در بود که با استقبال گرمی از سوی مردم مواجه شد. به همین دلیل تویوتا در نمایشگاه فرانکفورت 2015 نسخهٔ 5 در C-HR کانسپت را […]

عکس های کراس‌اوور کوچک تویوتا C-HR و مشخصاتش

عکس های خودروی زیبای کراس اوور کوچک تویوتا با نام C-HR  شرکت تویوتا در نمایشگاه پاریس 2014 کانسپتی را بانام C-HR رونمایی کرد. این کانسپت یک کراس اوور کوچک 3 در بود که با استقبال گرمی از سوی مردم مواجه شد. به همین دلیل تویوتا در نمایشگاه فرانکفورت 2015 نسخهٔ 5 در C-HR کانسپت را […]
عکس های کراس‌اوور کوچک تویوتا C-HR و مشخصاتش

افق