مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - فهرست جدید مشمولان حذف یارانه نقدی در سال 95


فهرست جدید مشمولان حذف یارانه نقدی در سال 95

فهرست جدید مشمولان حذف یارانه نقدی در سال 95
در سال 95 یارانه چه افرادی قطع می شود؟ پورابراهیمی از مشخص شدن اولویت های حذف یارانه 24 میلیون پردرآمد خبر داد و گفت: دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی افراد را در اختیار دارد. محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 افزود: براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد […]

فهرست جدید مشمولان حذف یارانه نقدی در سال 95

در سال 95 یارانه چه افرادی قطع می شود؟ پورابراهیمی از مشخص شدن اولویت های حذف یارانه 24 میلیون پردرآمد خبر داد و گفت: دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی افراد را در اختیار دارد. محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 افزود: براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد […]
فهرست جدید مشمولان حذف یارانه نقدی در سال 95

بک لینک